วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Bio Pure Ken Series

เครื่องกรองน้ำ Bio Pure Ken 1

 

                                                
น้ำบริสุทธิ์ต้องมีเพียง H2O เท่านั้น
. เพราะไม่มีสิ่งเจือปน
. ไม่มีแร่ธาตุ  
                                                     


ไตของเรากรองเลือดมากกว่า 1,700 ลิตรทุกวัน
การดื่มน้ำคุณภาพต่ำทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
. โรคไต
.มะเร็งถุงน้ำดี
.นิ่วในไต เป็นต้น
เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับไต เราต้องการระบบกรองน้ำที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์ (H2O) เท่านั้น   
     ณ วันนี้
   การเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำ
  ไม่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
                    แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
   
หลากหลายปัญหาสุขภาพในเอเซียตะวันออกมีความเกี่ยวข้อง คุณภาพน้ำดื่มที่แย่ลง ประกอบกับ ต้นทุนการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
                    จึงเป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในครัวเรือน

แทนที่เราจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมใหม่ทำไมเราไม่ลงทุนมาซื้อ ไบโอเพียว เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส ที่ทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวคุณดีขึ้น

ไบโอเพียว
จุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณสามารถให้แก่ครอบครัวของคุณทุกๆวัน

เครื่องกรองน้ำ ไบโอเพียว เป็นเครื่องกรองน้ำชนิดเดียวที่ องค์กรนาซ่า นำไปติดตั้งบนสถานีอวกาศ เพื่อทำน้ำดื่มบริสุทธิ์ของนักบินอวกาศ ไบโอเพียว คือเครื่องกรองน้ำที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกรองน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ 100 %

สาระน่ารู้

... น้ำระบบ RO (REVERSE OSMOSIS) คืออะไร
น้ำที่ได้จากเครื่องกรองน้ำระบบ RO. เป็นน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ และในขณะเดียวกันก็เป็นน้ำที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ถึง 95 % เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำระบบ RO.
ต้องการให้ท่านได้น้ำดื่มบริสุทธิ์เท่านั้น
ถ้าท่านต้องการแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถหาได้จากอาหารหลัก 5 หมู่ ตามความรู้สุขศึกษาเบื้องตนที่ได้เรียนมา สมมติว่า ถ้าท่านต้องการแคลเซียมจากน้ำ ถ้าท่านดื่มน้ำท่านก็จะได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปด้วย เช่น สารตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายด้วย
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่า น้ำมิใช่อาหาร เราควรดื่มน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้น ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าใด สุขภาพเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น
เครื่องกรองน้ำระบบ RO (REVERSE OSMOSIS)
เป็นระบบการกรองเป็นชั้น ๆ กล่าวคือ จะกรองตะกอนหยาบก่อนแล้วกรองรส กลิ่น สี จนเหลือสารละลายที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน แล้วให้ผ่านไส้กรองที่เรียกว่า เยื่อเมมเบรน ซึ่งมีขนาดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ ซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน (เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ทั้งยังสามารถที่จะกรองสารเคมี สารพิษต่าง ๆ และยาปราบศัตรูพืชได้ถึง 96 % การกรองระบบ RO เป็นระบบกรองน้ำระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ขนาดของสารละลายต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในน้ำ มีขนาดโมเลกุลประมาณ

1. สารตะกั่ว
ขนาด 0.00031 ไมครอน

2. ปรอท
ขนาด 0.00029 ไมครอน

3. แคดเมี่ยม
ขนาด 0.00028 ไมครอน

4. สารหนู
ขนาด 0.00024 ไมครอน

5. เหล็ก
ขนาด 0.00023 ไมครอน

6. แคลเซี่ยม
ขนาด 0.00040 ไมครอน

7. โครเมี่ยม
ขนาด 0.00023 ไมครอน

8. แร่เงิน
ขนาด 0.00040 ไมครอน

9. อลูมิเนียม
ขนาด 0.00027 ไมครอน

10. แบเรียม
ขนาด 0.00042 ไมครอน

11. แบคทีเรีย
ขนาด 0.4-1 ไมครอน

12. ไวรัส
ขนาด 0.02-0.4 ไมครอนระบบ RO. ผ่านกระบวนการกรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. Sediment Filter เป็นการกรองตะกอนหยาบขั้นต้น โดยตะกอนหยาบสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำทุกชนิด เช่น ทรายละเอียด สนิทเหล็ก เศษผง จุลินทรีย์ และสามารถกรองสิ่งเล็กกว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า โดยเยื่อกรองเป็น Polypropelyn Filter ขนาด 5 ไมครอน เป็นการปรับสภาพน้ำระดับหนึ่ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเยื่อกรองหลัก
2. Pre – Carbon Filter สารกรองจะเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ซึ่งจะลดปริมาณคลอรีนในขณะที่น้ำไหลผ่าน จะช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำและป้องกันความเสียหายให้กับเยื่อกรองหลัก นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุง สี กลิ่น และรสของอน้ำ ซึ่งอาจเกิดจากสารอินทรีย์ คลอรีนในน้ำ ผงซักฟอกฟีนอล และยาฆ่าแมลง
3. RO. Membrane จะสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ เป็นกระบวนการที่ใช้ความดันน้ำผ่านเยื่อกรอง (Semipermeable Membrane) ซึ่งเป็นเยื่อของสะสารที่สามารถให้น้ำซึมผ่านได้ มีรูขนาด 0.0001 ไมครอน สามารถขจัดสารเคมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ฯลฯ และเชื้อโรคต่าง ๆในน้ำได้มากถึง 95 %
4. Post – carbon Filter สารกรองจะเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) จะเป็นการปรุงแต่งรสชาดของน้ำ เป็นขึ้นตอนสุดท้ายของระบบการกรอง ขจัดกลิ่น หรือ ก๊าซ ที่ยังคงเหลือในน้ำและปรับรสชาติของน้ำให้เป็นธรรมชาติ

ที่มา http://www.vptc-


รีเวอร์ส ออสโมซิส

รีเวอร์ส ออสโมซิส เป็นระบบ การกรองละเอียดที่สุดที่มีอยู่ใน เมมเบรนRO ทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นกั้นเกลือ ละลายน้ำและ โมเลกุลอนินทรีย์สารทุกชนิดเช่นเดียวกับโมเลกุลของสารอนินทรีย์ ที่มีน้ำหนักโมเลกุลโดยประมาณมากกว่า 100แต่โมเลกุลน้ำลอด ผ่านเข้าไป ใน เมมเบรน ได้อย่างสะดวกและรวมตัวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ ซึ่งปกติเกลือที่ละลายน้ำจะถูกกำจัดได้ 95 %ถึงมากกว่า 99%
มีการประยุกต์ ใช้งาน RO มากมายหลายวิธี
เช่นการกำจัดเกลือแร่ของน้ำทะเลหรือน้ำกร่อยสำหรับทำน้ำดื่มการนำน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการ ทำอาหาร และเครื่องดื่ม การแยกสารปฏิชีวนะ การทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มในบ้าน และใช้ในกระบวน การของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังพบ ว่าการใช้ RO ได้บ่อยครั้งในการผลิตน้ำที่มีความ บริสุทธิ์สูง มากๆ สำหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบัติการอีกด้วยการติดตั้ง ROก่อนชุดเครื่องกรอง แลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange: IX) จะทำให้ลดต้นทุนการดำเนินงาน และความถี่ของการ ฟื้นฟู สภาพระบบ IX ลงไปได้มาก ซึ่งปกติแรงดันที่ใช้อัดน้ำผ่านเมมเบรนสำหรับ RO อยู่ในช่วง 14 บรรยากาศ (200 PSI) สำหรับน้ำกร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) สำหรับน้ำทะเลกระบวนการ ทำอาหาร และเครื่องดื่ม การแยกสารปฏิชีวนะ การทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มในบ้าน และใช้ในกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังพบ ว่าการใช้ RO ได้บ่อยครั้งในการผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงมากๆ สำหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบัติการ อีกด้วยการติดตั้ง RO ก่อนชุดเครื่องกรองแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange: IX) จะทำให้ลดต้นทุน การดำเนินงาน และความถี่ของการ ฟื้นฟู สภาพระบบ IX ลงไปได้มาก ซึ่งปกติแรงดันที่ใช้อัดน้ำ ผ่านเมมเบรนสำหรับ RO อยู่ในช่วง 14 บรรยากาศ (200 PSI) สำหรับน้ำกร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) สำหรับน้ำทะเล และเครื่องดื่ม การแยกสารปฏิชีวนะ การทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มในบ้าน และใช้ในกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังพบ ว่าการใช้ RO ได้บ่อยครั้งในการ ผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงมากๆ สำหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบัติการอีกด้วยการติดตั้ง RO ก่อนชุดเครื่องกรองแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange: IX) จะทำให้ลดต้นทุนการดำเนินงาน และความถี่ของการ ฟื้นฟู สภาพระบบ IX ลงไปได้มาก ซึ่งปกติแรงดันที่ใช้อัดน้ำผ่านเมม
เบรนสำหรับ RO อยู่ในช่วง 14 บรรยากาศ (200 PSI) สำหรับน้ำกร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) สำหรับน้ำทะเล
ระบบการกรองที่อาศัยหลักการย้อนกลับของขบวนการ Osmosis ขบวนการดังกล่าวคือปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่น้ำจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า ซึมผ่านเยื่อบาง ๆ ไปหาสารละลายที่มีความ เข้มข้นสูงกว่า วิธีการทดลองในขั้นแรกเติมน้ำเกลือและน้ำในระดับที่เท่ากันน้ำจะซึมผ่านเยื่อบาง ๆ (Membrane) ไปยังน้ำเกลือ ทำให้น้ำเกลือมีระดับสูงขึ้นและน้ำมีระดับลดลง ระดับที่แตกต่างนี้เราเรียกว่า แรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มแรงดันด้านน้ำเกลือให้มากกว่า แรงดัน ออสโมติก จะทำให้น้ำในน้ำเกลือชึมผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) มายังด้านน้ำ ที่มีความเข้มข้นน้อย น้ำเกลือซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายสูงจะเข้มข้นมากขึ้น เมื่อน้ำผ่านเยื่อเมมเบรนออกไป จึงต้องมีการระบายน้ำเข้มข้นออกทิ้ง จะเป็นการชะล้างเอาสิ่งสกปรกที่ติดผิวหน้าของแผ่นเยื่อ เมมเบรนออกด้วย ระบบนี้เราเรียกว่าระบบ รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) หรือเรียกทั่วไปว่า ระบบ RO.

ที่มา http://www


เครื่องกรองนั Bio Pure ken

น้ำดื่มบริสุทธิ์ของนักบินอวกาศ
Bio Pure Ken คือเครื่องกรองน้ำที่ก้าวกน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกรองน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์100%

ความบริสุทธิ์ของน้ำ

น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่อง ไบโอเพียว จะบริสุทธิ์100%ด้วยเครื่องกรองที่กรองอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.0001ไมครอน

เป็นระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis เป็นการผลิตน้ำที่องค์การ NASA นำไปใช้ในการผลิตน้ำสำหรับใชในสถานีอวกาศ สามารถกรอง ตะกอน โลหะพิษ คอลลอยด์ ( สารพิษที่อยู่ในรูปของเหลว) สารละลายในรูปของเหลว กัมมันตภาพรังสีเบื้องต้น อินทรีย์สารขนาดเล็ก เยื่อหิน ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช โมเลกุลที่เป็นอินทรีย์สาร

มี Bio Ceramic มีหน้าที่ในการปล่อยรังสอินฟราเรดเพื่อช่วยกระตุ้นโมเลกุลของน้ำเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกาย
เป็นเครื่องกรองน้ำเดียวที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก

Unit Price 28,800 -.
nikomcharee@yahoo.com
Tel:0897422170

สั่งซื้อสินค้าและรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
สนใจสอบถามรายละเอียดที่ nikomcharee@yahoo.com หรือหมายเลขโทรศัพท์0897422170

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น